Swerock

Swerock

Swerock är en av landets största leverantörer av material och tjänster till bygg- och anläggningsbranschen.

I vårt erbjudande ingår betong, grus och bergkross, transporter och entreprenadmaskiner samt recycling. Vi skapar helhetslösningar som gör ditt projekt lite enklare. Med gedigen kunskap, personligt engagemang och lokal närvaro är vi den självklara partnern om du ska bygga en bro, anlägga en järnväg, schakta inför ett husbygge eller rena överskottsmassor.

Genom stora satsningar på utveckling och med hållbarhet som främsta drivkraft ligger vi framkant när det gäller att skapa smarta lösningar för framtidens byggande.

swerock.se  >>