Kynningsrud

Kynningsrud

Kynningsrud har sedan 1946 förknippats med entreprenörskap av hög kvalitet, och omfattar idag verksamhetsområdena Kran, Prefab, Fastighet, Bygg och Grundläggning.

Vi arbetar varje dag med att lyfta högt, bygga rejält och förvalta smart över hela Norge och Sverige. Vi jobbar alltid mot visionen “Glädjen är att vara till nytta”, som är vår viktigaste drivkraft.

Prefabricerade betongelement ger kostnadseffektiv byggnation. Kynningsrud inledde sin montageverksamhet för 40 år sedan, och Kynningsrud Prefab såg dagens ljus vid etableringen av betongelementfabriken i Uddevalla 1997. Samtidigt effektiviserades produktionen av stålkonstruktioner i Fredrikstad för att kombinationsbyggnader av betong och stål skulle kunna levereras. Med marknadens nyaste och bästa produktionsutrustning står vi väl rustade för att tillfredsställa behoven hos små och stora kunder.

kynningsrud.se  >>