Cementa

Cementa

Cementa är ett av Sveriges största byggmaterialföretag. Vi tillverkar och marknadsför cement samt erbjuder kunskap om användning av cementbaserade produkter.

Tillverkning sker i våra fabriker i Slite på Gotland och i Skövde – platser där det finns god tillgång på det för cementtillverkning viktiga råmaterialet kalksten. I Degerhamn på Öland producerar vi injekteringscement.

Vårt huvudkontor ligger i Stockholm, och vi har även kontor i Göteborg och Malmö.

Cementa ingår i den internationella byggmaterialkoncernen HeidelbergCement som har cirka 57 000 medarbetare i fler än 50 länder.

cementa.se  >>