Betongindustri

Betongindustri

Betongindustri är en marknadsledande tillverkare och leverantör av fabrikstillverkad betong till byggindustrin och privatpersoner.

Våra verksamheter är spridda från Skåne i söder till Östersund i norr. Vi har runt 200 medarbetare och huvudkontor i Stockholm.

Med närhet och kompetens ska vi vara kundens bästa samarbetspartner inom fabrikstillverkad betong.

Vi levererar:
Kvalitetsbetong för alla ändamål.
Miljöanpassning genom hela värdekedjan.
Lösningar som bidrar till kundens framgång.

betongindustri.se  >>