Belstroj

Belstroj

Belstroj AB startade 2008 och har sedan dess vuxit och blivit ett medelstort bolag i byggnadsbranschen inom Storstockholmsområdet.

Vi har för avsikt att fortsätta expandera och ser att marknadsförutsättningar finns.

Vi är ett företag med krävande kunder och med fokus på att hålla vad vi lovar. För att kunna leverera ställer vi därför också höga krav på oss själva och våra anställda. Det är därför viktigt för oss att vara en ansvarsfull arbetsgivare.

Vi har under en tid arbetat fram en organisation där viktiga operativa beslut i det dagliga arbetet nu delegerats från projektledare till arbetsledare.

En viktig del för oss är också arbete med våra leverantörer vad gäller dagliga leveranser till våra många arbetsplatser med syftet att få en ännu effektivare organisation.

belstroj.se  >>