Bemix

Bemix

Bemix

Som en del av Finja utvecklar och levererar vi framförallt specialbruk till den svenska byggindustrin och har ett stort utbud av högteknologiska och specialanpassade expanderbruk.